2024 Giờ tốt nhất để giao dịch ngoại hối nhiều hơn nữa stokcbest

Author:Forex trực tuyến tốt nhất 2024 2024/3/31 10:41:12 78 views 0
Share

Giao dịch ngoại hối và cổ phiếu là một trong những phương pháp đầu tư phổ biến nhất hiện nay. Tuy nhiên, để thành công trong việc này, việc chọn thời gian giao dịch đúng là rất quan trọng. Dưới đây là bảng tổng hợp thời gian tốt nhất để giao dịch ngoại hối và cổ phiếu trong năm 2024:

  1. Thời gian tốt nhất để giao dịch ngoại hối:

    • 2:00 - 4:00 giờ sáng GMT: Lúc này, thị trường mở cửa ở Châu Á và Châu Âu đều hoạt động, tạo ra sự phong phú và thanh khoản cao.

    • 8:00 - 12:00 giờ trưa GMT: Lúc này, thị trường mở cửa ở London và New York, là thời điểm có thanh khoản cao nhất trong ngày.

  2. Thời gian tốt nhất để giao dịch cổ phiếu:

    • 14:30 - 21:00 giờ VNĐ: Lúc này, thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa, là thời điểm có nhiều biến động và thanh khoản cao nhất.

    • 9:00 - 11:00 giờ sáng GMT: Lúc này, thị trường chứng khoán Châu Âu mở cửa, cũng là thời điểm có nhiều cơ hội giao dịch.

Ngoài ra, không nên quên rằng việc nắm bắt các sự kiện kinh tế quan trọng và các biến động chính trị cũng rất quan trọng khi giao dịch ngoại hối và cổ phiếu.

Để thành công trong giao dịch, bạn cần có kế hoạch giao dịch cụ thể và tuân thủ nghiêm ngặt. Hãy luôn lưu ý đến quản lý rủi ro và không để mình mất kiểm soát trước những biến động không lường trước được trên thị trường.


Related Posts